30 januari 2020 – Toekenning Promotiebeurs voor Leraren

In het najaar van 2019 heb ik een aanvraag voor een promotiebeurs ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Het doet mij deugd te kunnen vermelden dat deze is toegekend.

Aan de vooravond van de energietransitie, staat miljoenen woningen een energetische renovatie te wachten. Om te beoordelen of gestelde doelen worden behaald, moet de impact hiervan op het energiegebruik van de woning worden bepaald. In deze studie wordt een bouwfysisch raamwerk ontwikkeld, waarmee de impact van renovatiemaatregelen kan worden gekwantificeerd.