20 november 2018 – Congres EPG 2.0

Op 20 november 2018 organiseerde NEN, met medewerking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het congres EPG 2.0 in Barneveld. Tijdens dit congres stond de vernieuwing van de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen centraal. De Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8800) vervangt een aantal bestaande methoden (zoals de NEN 7120).